Alarm fra vandmåleren

Vandværket aflæser måleren 4 gange om året, ved hvert kvartal skift.

For at finde brud på ledningsnettet efter måleren.

Vi er gjort opmærksom på.

Måleren viser først alarm ved et konstant forbrug på 12,5 l i timen over en periode på 24 timer

Altså 12,5 l. i timen, 300 l i døgnet, 2 m³ om ugen, osv.

Alt under det udløser ikke alarm fra måleren ( LEAK )

Så hold øje med pilene på måleren, ved lukning af alle haner skal der ingen pile være.