Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Aflæsning af målere

Vandmålerne vil blive aflæst ved årsskiftet kl. 24.00 Det sker med fjernaflæsning.

A conto opkrævning, udsendes medio marts måned.Sidste frist for betaling af årlig afgift er 10 april 2019                                                                                  Generalforsamling

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen februar 2019, skal i henhold til vedtægterne skriftlig og i underskrevet stand, være formanden i hænde senest d. 15 Januar 2019 

Bestyrelsen

Formand:                     Poul Chr. Nielsen Nyboesvej 21

                                      26712355    /     98663174

 

Næstformand:            Poul Jørgensen Flejsborgvej 24

                                       23403558

 

Sekretær:                    Søren Ole Klitgaard Krogstrupvej 3

                                      40333484  

 

Medlem:                      Hans Warming Gl.Landevej 6

                                        20311477

 

Medlem:                       Martin B. Nielsen Krogstrupvej 24

                                       22847459 

 

Vandværks passer:     Søren Ole Klitgaard Krogstrupvej 3

                                          40333484