Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Generalforsamlingen afholdes Torsdag d. 24/2 kl.19,30 i Vester Hornum Hallen

Dagsorden følger senere:

Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlen. Da vores formand efter 17 års bestyrelsearbejde takker af.

Har du lyst til at hjælpe med at bevare det rene vand i hanen så hører vi gerne fra dig.

Forslag til Generalforsamlingen febuar 2022

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen febuar 2022, skal i henhold til vedtægterne. Skriftlig og i underskrevet stand, være formanden i hænde senest den 15 januar 2022

Information

Bestyrelsen

Formand: Poul Chr. Nielsen  Nyboesvej 21             tlf.  26712355 

Næstformand: Poul Jørgensen Flejsborgvej 24     tlf. 23403558

Sekratær : Søren Ole Klitgård Krogstrupvej 3           tlf. 40333484

            Martin Bech Nielsen Krogstrupvej 24            tlf. 22847459

               Danny L. Laustsen Flejsborgvej 10             tlf. 42180101

Vandværkspasser: VVS. Søren Ole Klitgård               tlf. 40333484

Vandets PH værdi og Hårdhed

PH værdi 7,7  skal ligge mellem 7 og 8,5

Hårdhed 13   ( 12 - 18 Temmeligt hårdt )

 

Pris pr. m³ med Vandafledningsafgift og moms

Vandværket                              13,19 kr.

Vesthimmerlands forsyning  49,68 kr.

                             I alt.             62,87 kr. pr. m³