Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Aflæsning af målere til årsopgørelsen og forslag til Generalforsamlingen

Vandmålerne vil blive aflæst ved årsskiftet kl. 24,00. Det sker med fjernaflæsning. Husk at kontrollere jævnlig om pilene i uret står stille, når der ikke er forbrug.

Forslag der ønsket behandlet på Generalforsamlingen febuar 2021. Skal i henhold til vedtægterne, skriftlig og i underskrevet stand, være den fungerende formanden i hænde senest den 15 januar 2021

Fungerende Formand Danny Løve Laustsen Flejsborgvej 10 9640 Farsø

 

Vandets PH værdi og Hårdhed

PH værdi 7,7  skal ligge mellem 7 og 8,5

Hårdhed 13   ( 12 - 18 Temmeligt hårdt )

 

Pris pr. m³ med Vandafledningsafgift og moms

Vandværket                              13,21 kr.

Vesthimmerlands forsyning  45,93 kr.

                             I alt.             59,14 kr. pr. m³

Information

Bestyrelsen

Formand: Poul Chr. Nielsen  Nyboesvej 21             tlf.  26712355 

Næstformand: Danny L. Laustsen Flejsborgvej 10  tlf. 42180101

Sekratær : Søren Ole Klitgård Krogstrupvej 3           tlf. 40333484

            Poul Jørgensen Flejsborgvej 24                    tlf. 23403558

            Martin Bech Nielsen Krogstrupvej 24            tlf. 22847459

Vandværkspasser: VVS. Søren Ole Klitgård               tlf. 40333484