Information

Nye analyseresultater se under "MORE" analyserapporter

 Generalforsamling d. 28. Februar kl 19.30

Vi havde en god generalforsamling, i kan se beretningen under "More/ Generalforsamling" i menuen.

Der var genvalg til alle poster.

Der er nyt takstblad, reguleret med prisindex på tilslutnings priser, eller samme pris for vand i år.


Bestyrelsen

Formand: Poul Jørgensen Flejsborgvej 24                   tlf. 23403558

Næstformand:Martin Bech Nielsen Krogstrupvej 24  tlf. 22847459

Sekratær : Søren Ole Klitgård Krogstrupvej 3              tlf. 40333484

            Ivar Kruse Risevej 21                                          tlf. 61678526

            Hans Warming Gl. Landevej 6                           tlf. 20311477

Vandværkspasser: VVS. Søren Ole Klitgård                 tlf. 40333484

Vandets PH værdi og Hårdhed

PH værdi 7,7  skal ligge mellem 7 og 8,5

Hårdhed 13   ( 12 - 18 Temmeligt hårdt )

 

Pris pr. m³ med Vandafledningsafgift og moms

Vandværket                              13,19 kr.

Vesthimmerlands forsyning  49,68 kr.

                             I alt.             62,87 kr. pr. m³