Vores fotoalbum

Vester Hornum Vandværk
Risevej 6
Vester Hornum Vandværk Risevej 6
Udpumpningsanlæg
Udpumpningsanlæg
Filter 1
Filter 1
Affugter
Affugter
Kompressor
Kompressor
Filter 2
Filter 2
Filter 1 og 2
På vægen Skylleblæser
Filter 1 og 2 På vægen Skylleblæser
Skyllepumpe og Nødforsyning
Skyllepumpe og Nødforsyning
ELtavle
ELtavle
Råvand indføring
Dgu. 39.741 V.H.             Dgu. 39.435 Krogstrup
Råvand indføring Dgu. 39.741 V.H. Dgu. 39.435 Krogstrup
Råvand indføring : 
Tom.
 Dgu 39.741
 Dgu 39.435 Krogstrup
Råvand indføring : Tom. Dgu 39.741 Dgu 39.435 Krogstrup
Kort over ledningsnet i byen
Kort over ledningsnet i byen
Så er der malet
Så er der malet
Så er der malet
Så er der malet
Så er der malet
Så er der malet
Filter regulering
Filter regulering
Krogstrupvej 23
Krogstrupvej 23
Boring 39.435 Krogstrup
Boring 39.435 Krogstrup
Membranhydrofor 2 stk. Krogstrup
Membranhydrofor 2 stk. Krogstrup
El tavle Krogstrup
El tavle Krogstrup
Krogstrup
Krogstrup

I dette fotoalbum finder du en samling af vores bedste fotos. Vi håber du kan lide dem!