Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Vester Hornum Vandværk a.m.b.a. cvr.nr.16208817

Kort referat af generalforsamlingen Torsdag d. 24/2 i Vester Hornum Hallen

Som ordstyrer valgtes Aage Jensen, Poul Nielsen aflagde beretning, der er i 2021 udpumpet 23603 m3 og der er udskiftet gamle jernrør på Risevej og Nyboesvej og boringspumpen i Krogstrup boringen. Steen Olsen fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt. Valgt til bestyrelsen blev Ivar Kruse, Hans Warming og genvalg til Martin B.Nielsen, suppleant Kristian Lorentzen. Poul C. Nielsen stoppede efter 17 år, vi takker for indsatsen. Der var genvalg til revisorerne Søren Gertsen og Jette Kejser Jensen, suppleant Niels S. Jørgensen.

Information

Bestyrelsen

Formand: Poul Jørgensen Flejsborgvej 24                   tlf. 23403558

Næstformand:Martin Bech Nielsen Krogstrupvej 24  tlf. 22847459

Sekratær : Søren Ole Klitgård Krogstrupvej 3              tlf. 40333484

            Ivar Kruse Risevej 21                                          tlf. 61678526

            Hans Warming Gl. Landevej 6                           tlf. 20311477

Vandværkspasser: VVS. Søren Ole Klitgård                 tlf. 40333484

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Jeg er et rigtig godt sted for dig, at fortælle din historie, så besøgende på din hjemmeside kan lære dig lidt bedre at kende.

Vandets PH værdi og Hårdhed

PH værdi 7,7  skal ligge mellem 7 og 8,5

Hårdhed 13   ( 12 - 18 Temmeligt hårdt )

 

Pris pr. m³ med Vandafledningsafgift og moms

Vandværket                              13,19 kr.

Vesthimmerlands forsyning  49,68 kr.

                             I alt.             62,87 kr. pr. m³